ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงมะดะ จังหวัดเชียงราย

คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านดงมะดะ จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดงมะดะ ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบต้านแผ่นดินไหว โดยได้รับงบบริจาคช่วยเหตุแผ่นดินไหวจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว
views (9,844)
2021-12-02T08:07:38