หุ้น Alibaba DR "BABA80" ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ คุณรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ของ บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ในวันที่ 23 ก.พ. 2565 เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ "BABA80" โดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย ศึกษาข้อมูล หุ้น BABA80 เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/35jQbbq

views (0)
2023-03-29T14:31:11