ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ Z20

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้มีประกาศเรื่องราคาใช้ชำระ (Final Settlement Price) สัญญาสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563 หรือซีรีย์ Z20 ไปนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 30/12/2020
views (0)