ประกาศขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าบล.ฟินันเซีย ไซรัส

เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าเป็นการส่งคำสั่งที่มีลักษณะเข้าข่ายไม่เหมาะสม โดยส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง ไม่เป็นไปตามสภาพปกติของตลาด

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน อย่างไรก็ตาม หากพบการส่งคำสั่งที่อาจเข้าข่ายลักษณะไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของท่านตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ
บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)


ลักษณะของการส่งคำสั่งที่เข้าข่ายลักษณะที่ไม่เหมาะสมมีดังนี้

1. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากในช่วงPre-Open หรือ Pre-Close โดยเฉพาะหุ้น IPOและหุ้นที่เปิดซื้อขายหลังจากที่ติดเครื่องหมาย SP มาเป็นเวลานาน ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคา IPO หรือ ราคาคาดว่าจะเปิดของหุ้นที่เข้าซื้อขายวันแรกหรือปลดเครื่องหมาย SP จนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดย รวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

2. การส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายแล้วยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลัง ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และทำหลายครั้ง เช่นส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูงเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้นก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที เพื่อทำให้
ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำเสนอซื้อหรือขายในปริมาณมาก

3. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเอง (Wash Sale) โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

4. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากในช่วง Pre-Open หรือ Pre-Close เพื่อลัดคิวหรือปิดบังคำสั่งผู้อื่น

5. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายรายการในลักษณะเคาะซื้อหรือกวาด offer หรือเคาะขายหรือกวาด bid และทำหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง

6. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายคำสั่งในระดับราคาเดียวกันทั้งที่สามารถทำได้ในคราวเดียว เช่น ส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จำนวน 100-1000หุ้นจำนวนหลายรายการ เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง

ลงประกาศวันที่ 22/09/2014
views (20,066)
2024-04-19T09:02:00