ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 29 เมษายน 2563 (EOD) ถึง 30 เมษายน 2563 (Intraday)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 (EOD) ถึง 30 เมษายน 2563 (Intraday)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 24/04/2020
views (1,905)
2022-01-29T18:02:32