อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (ฉบับปรับปรุง)

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ปรับลดลดค่าธรรมเนียม Trading Fee & Clearing Fee ของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ลงมาอยู่ที่ 5.6 และ 3.1 บาทต่อสัญญา ตามลำดับ มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 02/04/2020
views (2,330)
2022-01-26T18:38:20