ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ V19

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้มีประกาศเรื่องราคาใช้ชำระ (Final Settlement Price) สัญญาสิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2562 หรือซีรีย์ V19 ไปนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 31/10/2019
views (3,475)
2022-01-26T18:57:50