ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม ตามประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลงประกาศวันที่ 11/10/2019
views (1,946)
2022-01-26T17:26:02