ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ K19

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้มีประกาศเรื่องราคาใช้ชำระ (Final Settlement Price) สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 หรือซีรีย์ K19 ไปนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 31/05/2019
views (729)