ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทุนการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทุนการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้กำหนดให้ลูกค้าต้องฝากเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ATS , Bill Payment , E-Payment , Bahtnet นั้น (คลิกดูรายละเอียด)

บริษัทฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้ลงทุนควรติดตามการโอนเงินหรือการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยตรง และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ส่งให้เป็นประจำ เพื่อสำรวจดูสถานะทรัพย์สินของตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และระมัดระวังการถูกนำบัญชีซื้อขายไปใช้โดยผู้อื่น โดยหากพบข้อสังเกตหรือความผิดปกติให้รีบสอบถามหรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทันที”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 02-680-0851

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 08/06/2016
views (3,100)
2024-04-21T07:57:10