แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ สาขาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง สาขาอุดรธานีได้ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี จะย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่จากเดิม เลขที่ 104/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เป็น เลขที่ 197/29 และ 213/3 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-245-589

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042-245-589

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 19/10/2015
views (18,534)
2024-06-19T12:11:09