เปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศใช้ Super Margin โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากในช่วงวันหยุดตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ค. 2558 นี้ เป็นช่วงวันหยุดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปิดทําการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันทําการขึ้นไป ตลาดฯ จึงประกาศใช้หลักประกันพิเศษ (Super Margin) กับ Gold Futures, Oil Futures, และ USD Futures ในช่วงเวลาตั้งแต่หลัง 17.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว อัตราหลักประกันก็จะกลับไปใช้ในอัตราปกติ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 24/04/2015
views (12,486)
2022-08-10T02:29:17