ปรับสถานะหลักทรัพย์ MORE ให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น

บริษัทฯ ปรับสถานะหลักทรัพย์ MORE ให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น ไม่สามารถนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และไม่สามารถทำ Net Settlement โดยมีผลตั้งแต่ตลาดเปิดภาคบ่าย วันที่ 11/11/65 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ลงประกาศวันที่ 11/11/2022
views (0)
2023-03-28T06:58:26