การส่งคำสั่งซื้อขายช่วงเวลา Offline Order

เรียนลูกค้าผู้ใช้บริการ Internet Trading

เรื่องการส่งคำสั่งซื้อขายช่วงเวลา Offline Order

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 58 สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายผ่าน Internet เฉพาะระบบ Settrade SEOS ที่มีเลขที่บัญชีลงท้ายด้วย- 8 (XXXXXX8) จะมีการปรับเวลาโดยระบบดังกล่าวสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่ Market Status เป็น Off-hour โดยคำสั่งซื้อขายจะมีสถานะ Pending (POF)โดยคำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกหักวงเงินและหุ้นใน Portในกรณีที่มีการส่งคำสั่งขาย

ดังนั้นหลังเวลา 17:00 น.ขอให้ลูกค้าตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่ส่งในช่วง Market Status เป็น Off-hour อีกครั้งสถานะคำสั่งซื้อขายจะถูกเปลี่ยนจาก Pending (POF) เป็น Pending(OF) และปรับลดวงเงินและหุ้น โดยรวมค่าคอมมิชชั่นรวมถึงค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำจะคิดต่อเนื่องจากช่วง Trading Hour แต่หากวงเงินและหุ้นไม่เพียงพอสำหรับขายคำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Reject (R)และออเดอร์จะไม่ถูกส่งเข้าตลาดฯ ในวันทำการถัดไปซึ่งการปรับเวลาดังกล่าวมีผลใช้งานกับทุกโบรกเกอร์ยกเว้นระบบ Settrade One Port

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือ InternetTrading Support โทรศัพท์ 02-6605361-4 อีเมล์ it-support@fnsyrus.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 30/03/2015
views (23,323)
2024-06-18T22:03:15