ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 12 เมษายน 2565

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ เป็นวันหยุดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ปิดทำการเป็นระยะเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน ตลาดฯ จึงประกาศใช้อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เพื่อรองรับความผันผวนของสินค้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยบังคับใช้กับ Gold Futures, Gold Online Futures, Silver Online Futures, USD Futures, RSS3 Futures และ Japanese Rubber Futures บังคับใช้วันที่ 12 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 6:45 – 19:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ SBL&Derivatives Unit : 02-659-4349

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 31/03/2022
views (0)
2022-10-07T16:44:25