Trading Alert & Turnover List

  • 2903 / 2023
    29/03/2023

    รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 28/03/2566

  • 2312 / 2022
    23/12/2022

    รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 26/12/65

2023-04-01T14:44:05