ประกาศ SET/TFEX

 • 0206 / 2021
  02/06/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

 • 2705 / 2021
  27/05/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 • 1805 / 2021
  18/05/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 • 1205 / 2021
  12/05/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

 • 1105 / 2021
  11/05/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 • 2704 / 2021
  27/04/2021

  อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

 • 2104 / 2021
  21/04/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 (Intraday) ถึง 15 เมษายน 2564

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564

 • 3103 / 2021
  31/03/2021

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ H21

2021-09-19T09:33:55