ประกาศ SET/TFEX

 • 2704 / 2022
  27/04/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 • 1104 / 2022
  11/04/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565

 • 3103 / 2022
  31/03/2022

  ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 12 เมษายน 2565

 • 3103 / 2022
  31/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565

 • 2903 / 2022
  29/03/2022

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ (Turnover List/Trading Alert List)

 • 2303 / 2022
  23/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565

 • 1403 / 2022
  14/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565

 • 1103 / 2022
  11/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565

 • 0303 / 2022
  03/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565

 • 2502 / 2022
  25/02/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

2022-08-08T08:53:54