การใช้บริการฝากหลักประกัน ผ่าน Mobile Bankingวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคาร

1. นำฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (โอนจากชื่อบัญชีของลูกค้าเท่านั้น)
  • เลือกเมนู "จ่ายบิล/ชำระเงิน"
  • ค้นหาผู้รับชำระเงิน: ฟินันเซีย
  • ใส่
    รหัสอ้างอิงที่ 1 : เลขที่บัตรประชาชน
    รหัสอ้างอิงที่ 2 : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
2. ส่งรายการแจ้งรายการฝากเงิน ผ่าน E-Service

โดย login เข้าระบบ แล้วเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" ด้านบน – เลือก Eform –แล้วเลือกทำรายการ "ใบแจ้งฝากเงิน" จากนั้นกรอกข้อมูล แล้วเลือกช่องทาง การฝากเงินตามภาพ หรือ เลือก E-Service ผ่าน Application Hero เข้าที่ Menu เมนู >> Service>> E-Service>>ใบแจ้งฝากเงิน

ส่งรายการแจ้งรายการฝากเงิน ผ่าน E-Service

3. วิธีการแนบหน้า Book Bank บัญชีธนาคารรับเงิน กรณีถอนเงินและรับเงินปันผล (E-Dividend)

เลือก E-Service หรือบริการอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านการ login หน้าเว็บ >> เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน >> ทำรายการส่งข้อมูลเข้ามาให้บริษัท

วิธีการแนบหน้า Book Bank บัญชีธนาคารรับเงิน กรณีถอนเงินและรับเงินปันผล (E-Dividend)

2024-06-17T11:19:07