คำถามที่พบบ่อย

Answer

 • ถ้าเป็นการ Download ลงโปรแกรมใช้งานระบบ Internet iTrade และ Smart Access ในครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที
 • สัญญาณเครือข่าย Internet (ISP) ที่ท่านใช้บริการอยู่ความเร็วไม่เสถียร
 • Spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องรุ่นเก่า
 • ถ้าเป็นการเข้าใช้งานระบบ Settrade Streaming ต้อง Download โปรแกรม Flash Player ก่อน โดยปิดหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ให้หมดก่อนทำการ Download โปรแกรม Flash Player

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

ระบบ iTrade หรือ Smart Access

 • ที่ทำงานของท่านอาจจะมีการลงโปรแกรมป้องกัน VIRUS ซึ่งเป็น FIREWALL
  ป้องกันไม่ให้เครื่องสามารถเข้าโปรแกรมได้หรือทางเทคนิคเรียกว่า "ติด PORT 53"
 • Spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องรุ่นเก่า
 • IT Admin ที่ทำงานของท่านป้องกันการ Download ทุกโปรแกรม

ระบบ Settrade

 • IT Admin ที่ทำงานของท่าน Block IP Address หรือ Block URL หรือ Block Port 53
 • IT Admin ที่ทำงานของท่าน Block การ Download ทุกโปรแกรม

วิธีแก้ไข

ระบบ iTrade หรือ Smart Access

 • แจ้งกับ IT Admin ที่ทำงานของท่านขอ Download โปรแกรม

ระบบ Settrade

 • แจ้งกับ IT Admin ที่ทำงานของท่านขอ Download โปรแกรม Flash Player
 • แจ้งกับ IT Admin ที่ทำงานของท่านขอปลด Block IP Address

โดยส่วนใหญ่หากใช้ระบบ Trade ที่ทำงาน หรือสถานบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด สถาบันการศึกษา ทางฝ่าย IT Admin เหล่านี้จะไม่อนุญาตในการเปิดให้ Download โปรแกรมต่างๆ แต่หากเป็นเครื่อง Note Book ให้ใช้ Internet ส่วนตัวของท่านทำการ Connect แทนการใช้งาน Internet ของสถานที่ดังกล่าว

Answer

 1. สำหรับระบบ iTrade และ Smart Access กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ต้องทำการลง Windows เพิ่มและเปิดโปรแกรมผ่าน Windows เท่านั้น ส่วนระบบ Settrade Streaming สามารถเปิดผ่านเครื่อง Mac ได้จาก Google Chrome
 2. ระบบ iTrade ให้ทำการ Download โปรแกรม iFis App หรือ iFisd App ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท
 3. ระบบ Smart Access เมื่อมีการ Login เข้าในระบบเป็นที่เรียบร้อย ให้ทำการ Download โปรแกรม iTrade และ iTradeD

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

ระบบ iTrade เปิดโปรแกรมผ่าน Internet Explorer8 Download โปรแกรม Microsoft Java Virtual Machine (JVM) สามารถ Download ได้จาก link ข้างล่างนี้

เมื่อ Download JVM เรียบร้อยแล้วให้ปิด Internet Explorer และลองเข้า Login ใหม่อีกครั้ง

ระบบ Settrade เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ทำการ Download โปรแกรม Flash Player สามารถ Download ได้จาก link ข้างล่างนี้

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

เครื่องคอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าใช้งาน Toolbars อาทิเช่น Google toolbars , Yahoo toolbars , MSN toolbars เป็นต้น

วิธีแก้ไข

เปิด Internet Explorer ไปที่แถบเมนูบาร์ เลือกที่

 • View
 • Toolbars
 • หากมีติ๊กถูกที่ Google toolbars , Yahoo toolbars หรือ MSN toolbars ให้นำติ๊กถูกออก และทำการ Login เข้าระบบ iTrade ใหม่

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

ใน Internet Explorer ปรับหน้า Page ไม่เต็ม 100%

วิธีแก้ไข

เปิด Internet Explorer ไปที่แถบเมนูบาร์ เลือกที่

 • มุมล่างขวามือของหน้า Page Internet Explorer
 • ปรับสแกลหน้าจอเป็น 100%
 • ให้ทำการปิดระบบและลอง Login เข้าใหม่

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

ระบบ iTrade

เมื่อ Login เข้าระบบ iTrade และไม่สามารถเข้า Login ได้ ระบบกลับมาให้กรอก Username และ Password ใหม่อีกครั้ง และพบประโยค Invalid User or Password หากพบประโยคดังกล่าวแสดงว่ามีการกรอก Username หรือ Password ผิด

หากมีการใส่ Username หรือ Password ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการล๊อค Username และจะพบประโยค User was locked เมื่อพบประโยคดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support

ระบบ Smart Access

เมื่อ Login เข้าระบบ Smart Access และไม่สามารถเข้า Login ได้ ระบบกลับมาให้กรอก Username และ Password ใหม่อีกครั้ง และพบประโยค Username or Password is incorrect หากพบประโยคดังกล่าวแสดงว่ามีการกรอก Username หรือ Password ผิด

หากมีการใส่ Username หรือ Password ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการล๊อค Username และจะพบประโยค Sing in failure are over 3 times. Please contact administrator เมื่อพบประโยคดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support

ระบบ Settrade

เมื่อ Login เข้าระบบ Settrade และไม่สามารถเข้า Login ได้ โดยระบบกลับมาให้กรอก Username และ Password ใหม่อีกครั้ง และพบประโยค Invalid User ID or Password. Please try again. หากพบประโยคดังกล่าวแสดงว่ามีการกรอก Username หรือ Password ผิด

หากมีการใส่ Username หรือ Password ผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะทำการล๊อค Username และจะพบประโยค Login attempt exceeds quota and account is locked , Please contact your broker. เมื่อพบประโยคดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

เมื่อคลิกโปรแกรม Streaming แล้วพบประโยค

You are suspended from Real time Services because your account(s) is inactive for 6 months. Please contact customer support for more information.

หากพบประโยคดังกล่าวแสดงว่าใน 6 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบของ Settrade ซึ่งระบบของ Settrade ได้แก่

 • Streaming
 • Place Order

หากมีการสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยเจ้าหน้าที่การตลาดส่งคำสั่งซื้อขายจนเกิดรายการ Matched แต่เจ้าหน้าที่การตลาดไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบของ Settrade ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อท่านทำการคลิ๊กที่ระบบของ Streaming ก็จะยังพบประโยคข้างต้นอยู่

วิธีแก้ไข

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support เพื่อแจ้งปลด Lock Real time 6 เดือน (ในวันและเวลาทำการ) หรือทำการ Login อีกครั้งในวันทำการเวลาประมาณ 9:00 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการปลด Lock Real time แล้ว ท่านสามารถเข้าดู Real time ได้ในระยะเวลา 7 วัน หากภายใน 7 วันนี้ท่านไม่ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อให้เกิดรายการ Matched ระบบจะทำการ Lock การดู Real time อีกครั้ง
 2. ทำการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านโปรแกรม
  - Place Order

  ทำรายการซื้อขายให้เกิดรายการ Matched เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าดูราคาซื้อขายแบบ Real time ได้ต่อถึง 6 เดือน นับจากวันที่มีการทำรายการ Matched ซื้อขายล่าสุด แต่ถ้าหากส่งคำสั่งซื้อขายแล้วแต่รายการไม่ Matched วันทำการถัดไปจะยังไม่สามารถเข้าดู Real time ได้

 3. หากท่านสั่งออเดอร์กับเจ้าหน้าที่การตลาด ทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบของ Settrade เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าดูราคา Real time ได้ต่อเนื่องถึง 6 เดือน

หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับฝ่าย Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-782-2400 กด 1
หรือส่ง E-mail มาที่ it-support@fnsyrus.com

Answer

 • ในการใช้งาน Finansia HERO ขอเพียงเป็นลูกค้า FINANSIA ก็สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีข้อกำหนดเรื่องวงเงิน หรือยอดเทรดขั้นต่ำเพื่อใช้งาน Finansia HERO

Answer

 • Windows XP (Service Pack 3) ขึ้นไป
 • CPU ที่มีความเร็วมากกว่า 1.5 GHz.
 • RAM 2 GB ขึ้นไป
 • หน้าจอที่เหมาะสม Screen Resolution 1280 x 1024 pixels

Answer

 • Iphone ต้องเป็น Iphone 5 ขึ้นไป และใช้ iOS 7 ขึ้นไป
 • Android ต้องเป็น Android 4.0.3 ขึ้นไป

Answer

 • ต้องลง Windows OS บน MAC ก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Finansia HERO ได้

Answer

 • สามารถเข้าใช้งานผ่าน iPad ได้ โดยสามารถ Download แบบ Mobile version ได้

Answer

 • สำหรับ PC สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://onelink.to/finansiahero
 • สำหรับมือถือ ผู้ที่ใช้มือถือระบบ Android สามารถเข้าไปที่ Google Play หรือผู้ที่ใช้มือถือระบบ IOS สามารถเข้าไปที่ App Store แล้วค้นหาคำว่า Finansia HERO แล้วกดติดตั้ง
หรือดู VDO สอนการติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xvu8y1S25qc

Answer

 • Username คือ เลขที่บัญชีของท่าน (6 หลัก) และ Password คือ รหัสผ่าน ที่ท่านจะได้รับผ่านทาง Email ขณะที่ท่านเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์

Answer

 • สามารถโทรติดต่อหมายเลข 02-782-2400 ในกรณีที่ลืม Username หรือ Password หรือ PIN

Answer

Answer

 • สามารถเลือกฝากเงิน ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร, มือถือ หรือ Website ได้ โดยสามารถดู VDO สอนการฝากเงินได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=IOpVr3EgUgs

Answer

 • สามารถถอนเงิน ผ่านมือถือ หรือ Website ได้ โดยสามารถดู VDO สอนการถอนเงินได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CaFTDW8im0E

Answer

 • ในการใช้งาน Auto Order ลูกค้า FINANSIA สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Answer

 • ลูกค้าสามารถขอใช้งานผ่านโปรแกรม Finansia HERO ได้เลย โดยเมื่อกดเข้าไปที่ เมนูแล้ว ระบบจะทำการลิงก์ไปยังหน้าจอเพื่อขออนุมัติใช้งาน

Answer

 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งได้ล่วงหน้าด้วย Auto Order โดยระบบจะเฝ้าราคาโดยช่วยให้ซื้อได้ถูกลง ขายได้แพงขึ้น โดยสามารถดู VDO สอนตั้ง Auto Order ได้ที่
  https://www.youtube.com/results?search_query=finansia+hero+auto+order

Answer

 • ใน Finansia HERO สามารถเขียนสูตรค้นหาหุ้นด้วยตนเองได้ด้วย DIY Conditional Search โดยสามารถผสมเงื่อนไขจากปัจจัยพื้นฐาน และเทคนิคพร้อมกันได้ โดยสามารถดู VDO สอน ได้ที่
  https://www.youtube.com/watch?v=j7M7QMmo8i8

Answer

 • การเปิดใช้งาน Volume by Price
  ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก Chart Type จากนั้นเลือก Volume by Price
 • การปิดการใช้ Volume by Price
  ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก Chart Type จากนั้นเลือก Candlestick
โดยสามารถดู VDO สอน ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=k40H6uuuy3A&t=1s

Answer

 • การเปิดใช้งาน Ichimoku Clouds
  ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก Thai Popular Indicators จากนั้นเลือก Ichimoku Clouds
 • การปิดใช้งาน Ichimoku Clouds
  กดที่เส้น Ichimoku Clouds บนกราฟราคาหุ้น แล้วกดปุ่ม Delete
โดยสามารถดู VDO สอน ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=H8zMf_5KU2s

Answer

 • การเปิดใช้งาน HERO Sequential
  ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก Thai Popular Indicators จากนั้นเลือก HERO Sequential
 • การปิดใช้งาน HERO Sequential
  กดที่คำว่า HERO Setup แล้วกดปุ่ม Delete
โดยสามารถดู VDO สอน ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Y2v4HMlEMdU&t=139s

Answer

 • ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก Thai Popular Indicators จากนั้นเลือก Exponential Moving Average (EMA)
โดยสามารถดู VDO สอนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BQls10Zc1-E&t=890s

Answer

 • ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก System Backtest ระบบจะทำการแสดงรายละเอียด Indicators ทั้งหมด โดยเรียงลำดับจาก Indicators ที่สามารถสร้างผลกำไรในอดีตจากมากไปหาน้อย
โดยสามารถดู VDO สอนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7VkbaH6AtgI

Answer

 • ไปที่เมนู Technical Chart (เลขหน้าจอ 6000) แล้วเลือก เส้นเทรนด์ไลน์เพื่อทำการตีเส้น จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อหุ้นโดยการพิมพ์ชื่อหุ้น จากนั้นตัวโปรแกรมจะทำการ Save เส้นที่ตีให้

Answer

 • สามารถทำให้แต่ละหน้าจอลิงก์กันได้ด้วยการไปคลิกที่ปุ่มเข็มหมุดที่มุมบนขวาของแต่ละหน้าจอ โดยต้องเป็นรูปเข็มหมุดที่ไม่มีรูปกุญแจ

Answer

 • โปรแกรมจะทำการ Save หน้าจอต่างๆ ที่จัดเรียงเอาไว้ให้อัตโนมัติ
2024-06-17T10:09:43