เปิดบัญชีง่ายๆ กับ Finansia

Internet Trading Computer Mac Smart Phone
iOS Android Tablet
Trading Application
Finansia HERO (Equity)     *
IFIS (Equity)         **
IFIS (Derivatives)        
SETTRADE Streaming (Equity & Derivatives)
Trading Tools
efin Stock PickUp        

หมายเหตุ : *ใช้ Application Version เดียวกับบน Mobile
     **ใช้งานได้เฉพาะบน IPAD

2023-09-30T09:07:56