ประเภทบัญชี

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 • บัญชีเงินสด
  (Cash Account)
  • ลูกค้าเพียงวางหลักประกันอย่างน้อย 20% ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับโบรกเกอร์
  • โบรกเกอร์จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน โดยจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
  • ชำระเงินค่าซื้อหุ้นโดยตัดบัญชีธนาคาร 2 วันทำการ หลังจากวันซื้อหลักทรัพย์ (ระบบ ATS – Automatic Transfer System)
 • บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน
  (Cash Balance)
  • ช่วยป้องกันการซื้อหุ้นมากเกินความสามารถในการชำระเงิน โดยลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ 100% ก่อนการลงทุน
  • เงินค้ำประกันที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ด้วย
 • บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
  (Credit Balance)
  • เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจาก บริษัทฯ
  • นักลงทุนต้องวางเงิน หรือหลักทรัพย์ตามกำหนดเป็นหลักประกันการกู้เงิน และใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ
  • สะดวกในเรื่องการชำระราคา โดยบริษัทฯ จะตัดค่าซื้อในส่วนเงินสดของลูกค้าก่อน ถ้าอำนาจซื้อไม่พอ บริษัทฯ จึงจะให้กู้ยืมในส่วนที่ขาด

บัญชีขายตราสารอนุพันธ์

 • เป็นบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Futures หรือสัญญา Options ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) ทั้งนี้ นักลงทุนต้องวางเงินหลักประกัน ก่อนการลงทุนและอาจถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหากระดับเงินประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • เลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยไม่มี หรือสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง (ทอง น้ำมัน ยาง)
 • ช่วยกระจายความเสี่ยง เพราะขณะที่ตลาดหุ้นบางแห่งอยู่ในช่วงขาลง ก็สามารถเลือกลงทุนในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้
 • โอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการใช้เงินทุนของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อผลตอบแทนในระดับสูง สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการซื้อขายหุ้นออนไลน์ที่สะดวก และปลอดภัย

บัญชีซื้อขายกองทุนรวม

 • เป็นบริการที่ท่านสามารถทำรายการซื้อ, ขาย, สับเปลี่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ เรายังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงาน ฉบับเดียว จึงสะดวกสำหรับท่านในการตรวจ สอบสถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน

ธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

 • อิสระในการทำกำไร ไม่ว่าตลาดขาขึ้นหรือขาลง โดย SBL คือ การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืน ให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา

เปิดบัญชีออนไลน์เปิดบัญชีโดยติดต่อพนักงาน

2024-04-21T08:14:25