Daily Focus

 • 1810 / 2016
  18/10/2016

  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวลงอีกได้ แต่คาดกรอบลบจำกัด ก่อนขึ้นต่อ!

 • 1710 / 2016
  17/10/2016

  เทรดดิ้งสั้นเน้นขึ้นขาย//ลงซื้อ ส่วนลงทุนถือต่อได้ แต่รอซื้ออ่อนตัว

 • 1410 / 2016
  14/10/2016

  แม้ SET ยังผันผวนรุนแรง แต่ก็ถือลงทุนต่อได้ ส่วนซื้อใหม่เน้นเทรดดิ้ง

 • 1310 / 2016
  13/10/2016

  SET ผันผวนรุนแรง อาจชะลอการซื้อเพิ่มก่อนได้ แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือ

 • 1210 / 2016
  12/10/2016

  SET ยังลุ้นทรงตัวและรีบาวด์ขึ้นได้ตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ!

 • 1110 / 2016
  11/10/2016

  แม้ SET ลงแรงกว่าคาดจาก panic sell แต่ยังลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้!!

 • 1010 / 2016
  10/10/2016

  คาด SET ปรับลงในกรอบจำกัด ซึ่งมองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อแล้วถือ!!

 • 0710 / 2016
  07/10/2016

  SET อาจแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงได้ แต่มองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ

 • 0610 / 2016
  06/10/2016

  ช่วงนี้ยังแนะเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสม แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป

 • 0510 / 2016
  05/10/2016

  แม้ SET ดีดขึ้นได้แรงดี แต่ยังต้องระวังผันผวน จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัว

2023-06-10T03:22:46