ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขาย

 • 1302 / 2020
  13/02/2020

  ปรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

 • 1302 / 2020
  13/02/2020

  ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 • 2801 / 2020
  28/01/2020

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

 • 1206 / 2019
  12/06/2019

  ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

 • 1812 / 2017
  18/12/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 • 0101 / 2017
  01/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 1809 / 2014
  18/09/2014

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

2023-02-09T00:46:42