ประกาศล่าสุด

 • 1507 / 2024
  15/07/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 16/07/67

 • 1507 / 2024
  15/07/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 15/07/67

 • 0907 / 2024
  09/07/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

 • 2806 / 2024
  28/06/2024

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 1 กรกฎาคม 2567

 • 2006 / 2024
  20/06/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 • 1906 / 2024
  19/06/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 20/06/67

 • 1106 / 2024
  11/06/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567

 • 1006 / 2024
  10/06/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 11/06/67

 • 3105 / 2024
  31/05/2024

  การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย

 • 2805 / 2024
  28/05/2024

  ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า

2024-07-15T19:07:51