Sector Report (TH)

 • 0711 / 2022
  07/11/2022

  Thailand Asset Management Companies - แนวโน้มไม่สดใสเหมือนก่อน

 • 0111 / 2022
  01/11/2022

  Thailand ICT - การควบรวมกิจการได้รับไฟเขียวอย่างชัดเจน

 • 2610 / 2022
  26/10/2022

  Thailand Banks - กำไรสุทธิ 3Q22 ออกมาดีจากส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) และสำรอง

 • 1810 / 2022
  18/10/2022

  Thailand Banks and Diversified Financials - ระเบียบสัญญาเช่าซื้อใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

 • 1710 / 2022
  17/10/2022

  Thailand Energy & Utilities - จุดเปลี่ยนจากฤดูหนาวรออยู่ข้างหน้าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)

 • 1110 / 2022
  11/10/2022

  Thailand Banks - การดำเนินงานกำลังปรับตัวดีขึ้น

 • 0809 / 2022
  08/09/2022

  Thailand Media and Publishing - เลือกเพชรจากในตม

 • 0509 / 2022
  05/09/2022

  Thailand Energy & Utilities - ความต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วนในขณะที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามา

 • 3108 / 2022
  31/08/2022

  Thailand Refinery - ความต้องการน้ำมันดีเซลอย่างเร่งด่วนของ EU จะเร่งค่าการกลั่น (GRM) ให้ปรับขึ้นสูงใน 4Q22

 • 3008 / 2022
  30/08/2022

  Thailand Tourism - สรุปผลประกอบการของกลุ่มฯ ใน 2Q22 และแนวโน้มใน 3Q22

2024-05-27T09:32:56