Daily Focus

 • 2505 / 2017
  25/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย ระยะกลางยาวรอซื้อเพิ่มตามแนวรับ

 • 2405 / 2017
  24/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรช่วงอ่อนตัว ระยะกลางยาว Let Profit Run

 • 2305 / 2017
  23/05/2017

  ทำกำไรระยะสั้นหากไม่ทะลุ 1560-1563 ระยะกลางยาวถือต่อและรอซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว

 • 2205 / 2017
  22/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรหากทะลุ 1552 ระยะกลางยาวถือต่อและซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว

 • 1905 / 2017
  19/05/2017

  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ

 • 1805 / 2017
  18/05/2017

  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ

 • 1705 / 2017
  17/05/2017

  ระยะสั้นทำกำไรบริเวณ 1550 จุด ระยะกลาง-ยาวยังแนะนำถือต่อ

 • 1605 / 2017
  16/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวที่สะสมเพิ่มแล้วแนะนำถือต่อ

 • 1505 / 2017
  15/05/2017

  ระยะสั้นเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม

 • 1205 / 2017
  12/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรบริเวณ 1546 จุด ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม

2023-09-27T12:24:38