ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม ตามประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลงประกาศวันที่ 11/10/2019
views (3,201)
2023-09-27T11:52:54