โปรดระวังมิจฉาชีพ หลอกลวงขายหุ้น IPO

เรียน ผู้ลงทุนทุกท่าน

ด้วยหุ้นที่กำลังจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(หุ้นIPO) มักเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคาดว่าเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ราคาจะขึ้นและสามารถทำกำไรระยะสั้น ทำให้ในปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่มีเจตนาไม่ดี ฉวยโอกาสหลอกลวงลูกค้าหรือผู้ลงทุนว่าสามารถจัดหาหรือจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ลงทุนได้ โดยแอบอ้างว่าตนมีความสัมพันธ์หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือแอบอ้างว่ามีโควต้าพิเศษหรือหลอกลวงโดยวิธีการอื่นใด ทั้งยังหลอกลวงให้ผู้ลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของมิจฉาชีพโดยอ้างว่าเป็นบัญชีที่กระทำแทนหรือเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ โดยอาจปลอมแปลงเอกสารการรับเงินซึ่งทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ กลุ่มผู้ลงทุนที่ถูกชักชวนมักเป็นลูกค้าที่ไว้ใจและเชื่อถือบุคคลนั้นๆมาก่อน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเตือนผู้ลงทุนทุกท่าน โปรดอย่าหลงเชื่อในคำพูดและการกระทำใดๆของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ หากถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น IPO ควรได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดและต้องไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลใด เนื่องจากบริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานโดยตรงไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ในการจ่ายเงินจองซื้อจะต้องจ่าย/โอนเข้าบัญชีชื่อบริษัทตามที่ระบุในใบจองซื้อเท่านั้น

หากท่านลูกค้าหรือผู้ลงทุนพบเห็นหรือรู้เบาะแสเกี่ยวกับการหลอกลวงแอบอ้างดังกล่าวข้างต้น ขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบเพื่อที่บริษัทฯจะได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนต่อไป

ลงประกาศวันที่ 23/05/2019
views (3,339)
2024-06-17T11:59:23