การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย


หนังสือเวียน ปก. (ว) 5/2567 เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ปัจจุบันการแปลง NVDR เป็นหุ้น (Local) ผู้ลงทุนสามารถทำได้โดยการทำรายการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยที่ถือ NVDR อยู่เดิม ทำการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local แทน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (หรือผู้ลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการแปลง)ทั้งนี้ เฉพาะรายการซื้อขายวิธี Trade report ที่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเป็นการทำรายการเพื่อการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย สำหรับรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

คลิกเพื่ออ่านหนังสือเวียน ปก. (ว) 5/2567

ลงประกาศวันที่ 31/05/2024
views (0)
2024-07-16T02:55:40