แจ้งการยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ Internet Trading ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

ประกาศ!!

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เป็น NASDAQ MME แทนระบบปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลิกบริการดังต่อไปนี้

  • ยกเลิก Finansia iTrade (iOS /Android) หรือ iFIS Mobile โดยลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรม Finansia HERO แทนได้
  • ยกเลิก SBL on Mobile โดยลูกค้าสามารถล็อกอินผ่านเว็บไซต์ www.fnsyrus.com เพื่อเข้าระบบ WebTrade SBL ยืมหุ้นแทนได้ตามปกติ
  • ยกเลิก iFIS Web Investor โดยลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรม iFIS-App แทนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02-782-2400

ลงประกาศวันที่ 03/03/2023
views (0)
2024-05-26T19:05:07