Sector Report (TH)

 • 0908 / 2021
  09/08/2021

  Contractor Sector (Neutral), COVID กระทบงบฐานราก 2Q-3Q21 อ่อนแอ ประมาณการมี Downside

 • 0408 / 2021
  04/08/2021

  Thailand AMC ; บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured AMC) อาจยังเป็นผู้ชนะในระยะยาว

 • 0208 / 2021
  02/08/2021

  Thailand Tourism ; มุ่งหน้าสู่การกลับมาเปิดการท่องเที่ยวโลก

 • 2907 / 2021
  29/07/2021

  Thailand Banks ; การประเมินมูลค่าอยู่ในระดับต่ำ แต่ขาดปัจจัยบวกในระยะสั้น

 • 2007 / 2021
  20/07/2021

  IT Sector (Underweight), มาตรการล็อคดาวน์ทำให้ความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มสินค้าไอทีลดลง

 • 1907 / 2021
  19/07/2021

  Thailand Banks and Diversified Financials; พักหนี้ 2 เดือนสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

 • 0507 / 2021
  05/07/2021

  Thailand Energy & Chemical, ได้รับผลกระทบจากการส่งออกอีเทนและสารอนุพันธ์ของสหรัฐฯ

 • 0507 / 2021
  05/07/2021

  FOOD update price June 21 (Neural), ยังรอคอยการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ใน 2H21

 • 0507 / 2021
  05/07/2021

  Contractor Sector (Neural), คลายล็อกก่อสร้างบางประเภท พร้อมเดินหน้าเปิดขายซองม่วงใต้

 • 0107 / 2021
  01/07/2021

  Thailand Banks, ฤดูใบไม้ผลิอาจมาช้าในปีนี้

2024-02-28T22:22:13