Company Report (TH)

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  EPG (BUY/17TP: 15), นวัตกรรมของสินค้าสร้างกำไรที่ดีเกินคาดจนต้องปรับกำไรอีกครั้ง

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  KAMART (BUY/16TP: 8.5), กำไรยังเหวี่ยงจากการปรับโมเดลธุรกิจ แต่ราคาไม่แพง “ซื้อ”

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  MTLS (BUY/16TP: 25), กำไรยังไม่สุดหากสาขายังไม่เต็มพื้นที่ทั่วประเทศ

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  BLA (HOLD/16TP: 56), ระยะสั้น งบอาจยังได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  SVI (BUY/16TP: 6.4), กำไรสุทธิ 3Q15 แผ่วลงเท่ากับคาด แต่มาจากรายการพิเศษ

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  PT (BUY/16TP: 15), มีสัญญาณการฟื้นตัวของกำไร+ราคาไม่แพง “ซื้อ”

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  BTS (HOLD/17TP: 10.1), กำไรสุทธิ 2Q16 มากกว่าคาดแต่ขาดปัจจัยเติบโตในระยะถัดไป

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  BECL (BUY/16TP: 47), กำไรปกติ 3Q15 ใกล้เคียงคาดที่ 698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%Q-Q

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  BEC (SELL/16TP: 31), กำไร 3Q15 สูงกว่าคาด แต่คงมองแนวโน้มกำไรโตไม่สดใส

 • 1311 / 2015
  13/11/2015

  BEAUTY (BUY/16TP: 5.3), กำไรสุทธิ 3Q15 สวยตามคาด แนะนำถือหรือซื้อเมื่ออ่อนตัว

2023-12-01T16:22:25