รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

สมัครตำแหน่ง : HERO Trainer - Finansia Syrus

เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ *
บาท
   
ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 1 MB (.jpg)
แนบไฟล์เอกสาร ขนาดไม่เกิน 5 MB (.doc, .docx, .pdf)
อื่นๆ ขนาดไม่เกิน 5 MB (.doc, .docx, .pdf)

ชื่อ-นามสกุล *
น้ำหนัก * ส่วนสูง * เชื้อชาติ * สัญชาติ * ศาสนา *
เกิดวันที่ * อายุ
เกิดที่จังหวัด สถานภาพการสมรส

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ * หมู่บ้าน/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์ หมู่ที่ ซอย ถนน
จังหวัด * เขต/อำเภอ * แขวง/ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ * อีเมล์ *
บัตรประชาชนเลขที่ * ออกให้ ณ วันบัตรหมดอายุ* เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน2024-07-16T04:47:17