ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้น กองทุน หุ้นต่างประเทศ คริปโต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักงานบริการ (เน้นการให้บริการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า)
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์ อาทิตย์)
 • กรณีเข้ากะกลางคืน (Night Shift) บริษัทให้ทำงานจากบ้าน (Work From Home)
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์, แนะนำการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล การใช้งาน Application การลงทุนเบื้องต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และ Social Media ให้ลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี (เช่น Blockchain, สกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นต้น) พื้นฐานของเหรียญต่างๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักลงทุน
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • หากมีความรู้ในด้าน Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี (เช่น Blockchain, สกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นต้น) และการใช้ Program Trading (FDA) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้ง Offline & Social Media
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement  และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ๆ  ในการพัฒนา Program Trading (FDA)
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่องคริปโตเคอร์เรนซี ,ฟีเจอร์การใช้งานของ Program Trading (FDA) , และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ทำ Long Content และคอนเท้นทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี และฟีเจอร์ของ Program Trading (FDA) เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์
 
สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)จำนวนที่รับ 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or any IT related field
 • 1 year of experience in using Object Oriented Programming JavaScript - ES6 is a plus
 • Experienced in using Customized HTML (React Native, WebSqure, etc.)
 • Good knowledge in system designing and problem solving
 • Ability to analyze the requirement and transform it into software logic
 • Ability to develop software with Java, Objective-C, CPP, JavaScript-ES6, Custom HTML (React Native, WebSquare, etc.)
 • Ability to develop mobile application would be advantageous
 • Good communication in English would be advantageous
 • Have skills in communication, presentation, and time management
 • Proactive, self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team
ลักษณะงาน
 • Develop program with Java, Objective-C, CPP, JavaScript and HTML using OOP concepts
 • Build and deploy application.
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Excellent project management and mediation skills
 • Creativity and problem-solving skills.
 • Fluent in English

 

ลักษณะงาน
 • Design and understand end-to-end process of product management as a product owner
 • Create marketing and sales tools to support product launch
 • Develop a deep understanding of your customers, using various tools and methods, continually gather and analyze qualitative and quantitative data
 • Understand market conditions in order to formulate idea for product development
 • Coordinate with related functions to carry on projects and key measurement
 • Build partnership and coordinate with partners and vendors for projects
 • Develop the core positioning, sales idea, and messaging for the product.
 • Assist in organizing product shows, special events and other promotional events
 
Workplace : Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Minimum 2-3 years experiences in general accounting. 
 • Experience working with ERP Accounting software or audit firm is a plus.
 • Strong desktop software skills including Microsoft Excel.
 • Ability to work in a team environment and able to work well under pressure to meet the required deadlines.
 • Strong organizational and time management skills
 • Must be self-motivated with a strong attention to detail, adaptability, proactive and positive attitude
 • Good knowledge in Thai accounting standards, familiar with Thai Revenue Codes, document control, billings, and accounts control.

 

ลักษณะงาน
 • Record accounting entry of Securities business and prepare note to financial statement.
 • Ensuring that accounting records are well prepared and maintained in accordance with the company’s accounting policies and related accounting principles.
 • Coordinate with external auditors, and other department related to accounting reconciliation 

 

Workplace: Mint Tower 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree or above in Finance, Economics, Accounting or any related fields.
 • Minimum 3 years experiences in treasury functions, daily cash management, investment and financial institution interactions.
 • Strong organizational and time management skills
 • Ability to work in a team environment and able to work well under pressure to meet the required deadlines.
ลักษณะงาน
 • Handling all aspects of cash management and banking.
 • Supervising and monitoring team for all transactions related to onshore and offshore of collection and payment activities in trading and operational transactions 
 • Ensuring all transactions are managed properly and recorded timely.
 • Monitoring and implementing operation process improvement for all collection and payment activities. 
 • Forecasting & managing cash flow and Liquidity required to meet timely cash requirements for settlements in Stablecoin and/or USD.
 • Managing the treasury function and managing risk for all foreign transactions including FX Hedging.
 • Handling and dealing with the bank, finance institutions and 3rd parties for credit line to facilitate trading activities.

Workplace: TISCO Tower
จำนวนที่รับ 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

Workplace : Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Bachelor’s Degree or above in Business Administration, Finance, Economics, Risk Management, Accounting, Statistics, Financial Engineering, or any related fields.
Experience in risk management areas, especially in securities firms or other financial institutions, will be advantage.
Solid knowledge in financial products.
Strong analytical and problem-solving skills and attention to details.
Excellent computer skills in MS office, especially in MS Excel.
Able to work independently or collaboratively.
Able to handle multiple assignments.
Good command of English. 
Fresh graduates are also welcome.
ลักษณะงาน
 • Prepare agenda and supporting data for Investment Committee, Risk Management Committee, and Risk Management for Private Fund Committee.
 • Daily monitoring of risk exposures in all products e.g. Block Trade, Private Fund, Prop Trade, etc.
 • Conduct various risk reports and stress testing.
 • Perform product screening report for newly issued bond in primary market.
 • Perform any other ad-hoc tasks.

 

Workplace: Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านการลงทุน ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค
 • หากมีความรู้ในด้านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ลักษณะงาน
 • สอน / บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้งทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์
 • ทำ Long Content และคอนเท้นทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนหุ้นและฟีเจอร์ของ Finansia HERO เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน / บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Finansia HERO
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่องหุ้น, การใช้งานฟีเจอร์ Finansia HERO และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการใช้โปรแกรม Finansia HERO กับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

 จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)
 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง2024-04-21T08:12:40