ผังรายการออกอากาศ
08.30 - 09.15 น.
(ทุกวัน จ.-ศ.)
Stock Update
13.30 - 14.00 น.
(ทุกวัน จ.)
Momentum
14.00 - 14.20 น.
(ทุกวัน จ.-พฤ.)
Chart Insight & HERO Tips
14.00 - 14.15 น.
(ทุกวัน ศ.)
Weekly Keys
 Videos
 VDO แอปพลิเคชัน Finansia HERO
Business Line and Life MTS HERO_on_Moneychannel HERO_on_Moneychannel
 รายการย้อนหลัง กรุณาคลิกเลือกรายการที่ท่านต้องการรับชมย้อนหลัง
รายการ Stock HERO by FINANSIA รายการ Chart Insight Morning รายการ Chart Insight Afternoon รายการ Weeklykey
รายการ Momentum รายการ Infinite Investment อบรม/สัมมนา เทปบันทึกอื่นๆ
       
 @FNSYRUS