บรรยายข้อมูลของ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (เทปบันทึกวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
บรรยายข้อมูลของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) WP ENERGY (เทปบันทึกวันที่ 31 มกราคม 2561)
บรรยายข้อมูลของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) CHEWA (เทปบันทึกวันที่ 28 กันยายน 2560)
การบรรยายให้ข้อมูล บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30)(เทปบันทึกวันที่ 19 กันยายน 2560)
การบรรยายให้ข้อมูล บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ASAP (เทปบันทึกวันที่ 26 มิถุนายน 2560)
การบรรยายให้ข้อมูล บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MGT (เทปบันทึกวันที่ 21 มิถุนายน 2560)
การบรรยายให้ข้อมูล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) (เทปบันทึกวันที่ 23 มีนาคม 2560)
การบรรยายให้ข้อมูล บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เทปบันทึกวันที่ 29 มีนาคม 2560)
FSS Opportunity Day Q4 2016 (เทปบันทึกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)