ทำไมต้อง FSS iSmart

FSS iSmart เป็น Mobile Application สำหรับนักลงทุน ซึ่งอัดแน่นด้วยข้อมูลการลงทุน ทั้งข้อมูลดัชนีตลาดต่างประเทศ ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจต่างๆ รวมไว้ในแอพเดียว

FSS iSmart เหมาะกับใคร

นักลงทุน มือใหม่

ที่ต้องการศึกษาข้อมูลหุ้นในเชิงพื้นฐาน และข้อมูลย้อนหลัง

นักลงทุนที่ทำงานประจำ

ที่ต้องการค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขที่ต้องการ และต้องการตั้งค่าเตือนราคาหุ้น

นักลงทุนมืออาชีพ

สามารถวาดและสร้างสูตรทางเทคนิคจากเครื่องมือที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายพร้อมข้อมูลการลงทุนรวมในแอพเดียว

นักลงทุนทัวไป
และวัยเกษียณ

ศึกษางบการเงินย้อนหลัง ข้อมูลบริษัท และข่าวสารข้อมูลการลงทุนทั่วโลกการเข้าใช้งาน

สำหรับลูกค้าที่ใช้
FSS Smart Access

สามารถนำ Username และ Password ทำการ Login เข้าสู่ FSS iSmart ได้ทันที

สำหรับลูกค้าที่ใช้
Settrade Streaming

ทำการ Login ใน Settrade Streaming Application แล้วเลือกเมนู FSS iSmart

สำหรับลูกค้าที่ใช้
iTrade

ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อรับ Username และ Password


สำหรับผู้สนใจทั่วไป

สามารถลงทะเบียนใช้งานแบบ Free Trial 15 เพื่อใช้งานบางฟังก์ชั่น และสามารถเปิดบัญชี เพื่อใช้งานครบทุกฟังก์ชั่น

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-658-9500
โทรสาร 02-658-9110

อีเมล

webmaster@fnsyrus.com

ติดตามเรา

Main Website www.fnsyrus.com  Follow Us on Facebook  Follow Us on Twitter Subscribe on Youtube Follow Us on Line@