ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
  • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง2023-11-30T18:03:09