Big Movers

 • 0507 / 2016
  05/07/2016

  Morning - คาดว่ายังมีลุ้น SET ปรับพักตัวลงให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อเพิ่มได้ จึงยังแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ เพื่อรอขายสูงต่อไป

 • 0407 / 2016
  04/07/2016

  Morning - SET อาจผันผวนบ้าง แต่ยังคาดว่าเป็นการสร้างฐานเพื่อลุ้นโอกาสแกว่งไต่ระดับขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือต่อ ส่วนถ้าตลาดอ่อนตัวปรับลง ยังน่าเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่ม

 • 3006 / 2016
  30/06/2016

  Morning - แม้ SET อาจแกว่งผันผวนและอ่อนตัวได้ แต่คาดกรอบลบแคบ และมีลุ้นขยับไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายตามคาดได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังเน้นถือต่อดีกว่า ขณะที่ตลาดอ่อนตัวยังน่าซื้อเพิ่ม

 • 2906 / 2016
  29/06/2016

  Morning - SET เริ่มขยับขึ้นได้ดีอีกครั้ง แม้ว่าอาจจะยังแกว่งตัวผันผวนและอ่อนตัวลงบ้าง แต่คาดว่ากรอบลบจะแคบลง และมีลุ้นขยับไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามคาดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังเน้นถือ

 • 2806 / 2016
  28/06/2016

  Morning - คาด SET ยังมีสิทธิแกว่งตัวผันผวนและอ่อนตัวลงอีกได้ จึงน่ารอซื้อเพิ่มช่วงตลาดปรับลง แต่คาดกรอบลบจำกัด และมีลุ้นพลิกกลับไปขยับขึ้นครั้งใหม่ในรอบถัดไป ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ

 • 2706 / 2016
  27/06/2016

  Morning - คาด SET ยังปรับพักตัวในกรอบจำกัด และมีลุ้นแกว่งทรงตัวสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นครั้งใหม่ได้ตามคาดเดิม ดังนั้นตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมต่อ แล้วถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่เช่นเดิม

 • 2406 / 2016
  24/06/2016

  Morning - SET ยังแกว่งตัวผันผวน แต่คาดว่าเป็นการสร้างฐานสำหรับรอบขึ้นครั้งใหม่ตามคาด ดังนั้นตลาดลบยังเลือกหุ้นซื้อสะสมได้ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปเช่นเดิม

 • 2306 / 2016
  23/06/2016

  Morning - แม้ SET มีสิทธิอ่อนแอลงได้อีก แต่คาดว่าเป็นการแกว่งตัวเพื่อสร้างฐานก่อนลุ้นไต่ระดับขึ้นรอบใหม่ตามคาดเดิม ดังนั้นยังเลือกหุ้นซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ต่อไปได้

 • 2206 / 2016
  22/06/2016

  Morning - SET ยังมีสิทธิแกว่งผันผวนและอ่อนตัวให้เห็นได้ แต่มองว่าตลาดปรับลงเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง จากนั้นเน้นถือเพื่อรอรอบขยับบวกลุ้นเป้า 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้

 • 2106 / 2016
  21/06/2016

  Morning - SET ยังมีจังหวะแกว่งผันผวนให้เห็น แต่คาดว่าเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่อง จากนั้นเน้นถือเพื่อรอรอบขยับขึ้นหาแนวต้านเป้าหมาย 1500 จุด(+/-) ในช่วงถัดไปได้ตามคาดเดิม