ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 65)
  19/12/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 "เข้าใจ Technical ง่าย ๆ ก็เทรดได้ ด้วย Finansia HERO"

  เข้าใจ Technical ง่าย ๆ ก็เทรดได้ ด้วย Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 73)
  20/12/2019

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Auto Order (บนคอมพิวเตอร์)"

  ตั้งคำสั่งซื้อหุ้นได้ถูกกว่า ขายได้แพงขึ้น สร้างโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

 • (ที่นั่งคงเหลือ 72)
  23/12/2019

  วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหาหุ้นเด่นลงทุนตามสไตล์คุณ

 • (ที่นั่งคงเหลือ 67)
  24/12/2019

  วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 "รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)"

  รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 71)
  25/12/2019

  วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 "ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)"

  เลือกเครื่องมือเทคนิคให้เหมาะสมกับกับหุ้นแต่ละต้วได้อย่างไร?

 • (ที่นั่งคงเหลือ 67)
  26/12/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 "เริ่มต้นใช้งาน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)"

  ใช้งานง่ายหาหุ้นเด่นเลือกหุ้นที่สนใจ พร้อมงบการเงินง่าย ๆ ในหน้าเดียว

 • (ที่นั่งคงเหลือ 72)
  27/12/2019

  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Auto Order (บนคอมพิวเตอร์)"

  ตั้งคำสั่งซื้อหุ้นได้ถูกกว่า ขายได้แพงขึ้น สร้างโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น