อบรม/สัมมนา ทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 69)
  25/06/2019

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 "การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO (บนมือถือ)"

  การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO (บนมือถือ)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 69)
  24/06/2019

  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 "หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test (บนคอมพิวเตอร์)"

  หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 60)
  22/06/2019

  วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 "HERO สัญจร @หาดใหญ่"

  HERO สัญจร @หาดใหญ่

 • (ที่นั่งคงเหลือ 307)
  22/06/2019

  วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 "เริ่มต้นลงทุน พร้อมเทคนิคการดูกราฟเบื้องต้น" #investnow

  เริ่มต้นลงทุน พร้อมเทคนิคการดูกราฟเบื้องต้น #investnow

 • (ที่นั่งคงเหลือ 59)
  20/06/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  19/06/2019

  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 "เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode (บนคอมพิวเตอร์)"

  เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 49)
  18/06/2019

  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)"

  เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 39)
  17/06/2019

  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 "อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO"

  อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO