ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 75)
  29/04/2020

  วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหาหุ้นเด่นลงทุนตามสไตล์คุณ

 • (ที่นั่งคงเหลือ 52)
  10/05/2020

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 "รอดวิกฤติพิชิตตลาดไปด้วยกันกับ HERO Sequential"

  หาสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤติ เพื่อพลิกหาโอกาส!