ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 52)
  20/01/2020

  วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 "เริ่มต้นใช้งาน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)"

  ใช้งานง่ายหาหุ้นเด่นเลือกหุ้นที่สนใจ พร้อมงบการเงินง่ายๆ ในหน้าเดียว

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  21/01/2020

  วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 "รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)"

  รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 60)
  22/01/2020

  วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  23/01/2020

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 39)
  24/01/2020

  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 "หาหุ้น Real-time กับ Finansia Magic Formula"

  หาหุ้น Real-time กับ Finansia Magic Formula

 • (ที่นั่งคงเหลือ 69)
  27/01/2020

  วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 "ปูพื้นฐานกราฟเทคนิค (บนคอมพิวเตอร์)"

  อ่านกราฟง่าย ใช้งานได้ผลจริง

 • (ที่นั่งคงเหลือ 71)
  28/01/2020

  วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 "รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)"

  รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 71)
  29/01/2020

  วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 "ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)"

  เลือกเครื่องมือเทคนิคให้เหมาะสมกับกับหุ้นแต่ละต้วได้อย่างไร?