ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  04/08/2018

  เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 2)

  FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 2)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  21/07/2018

  เสาร์ 21 กรกฎาคม 2561 FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 1)

  FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 1)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  14/07/2018

  เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561 FINANSIA HERO” Mobile Trading System (MTS)

  FINANSIA HERO” Mobile Trading System (MTS)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  23/06/2018

  เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

  FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 2)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  09/06/2018

  เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

  FINANSIA HERO” Home Trading System (HTS 1)