ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 43)
  16/12/2017

  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

  หัวข้ออบรม ลงทุน TFEX ต้องเช็ค FSS iSmart

 • (ปิดลงทะเบียน)
  11/11/2017

  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

  หัวข้ออบรม หุ้นเด่น เน้นเทคนิค กดคลิก FSS iSmart

 • (ปิดลงทะเบียน)
  23/09/2017

  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

  หัวข้ออบรม ลงทุน TFEX ต้องเช็ค FSS iSmart

 • (ปิดลงทะเบียน)
  26/08/2017

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

  หัวข้ออบรม สแกนหุ้นเด่น FSS iSmart

 • (ปิดลงทะเบียน)
  13/05/2017

  FSS iSmart by Finansia Syrus @CTW วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560