ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 68)
  06/10/2018

  วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน HERO (ผ่านระบบมือถือ MTS)"

  เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน HERO (ผ่านระบบมือถือ MTS)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 51)
  02/10/2018

  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 "กลยุทธ์หุ้นส่งท้ายปี 2561 ด้วย Finansia HERO กับ คุณจิตรา อมรธรรม"

  กลยุทธ์หุ้นส่งท้ายปี 2561 ด้วย Finansia HERO กับ คุณจิตรา อมรธรรม

 • (ที่นั่งคงเหลือ 55)
  25/09/2018

  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 "มือใหม่กับการลงทุนใน Finansia HERO (ผ่านระบบมือถือ MTS)"

  มือใหม่กับการลงทุนใน Finansia HERO (ผ่านระบบมือถือ MTS)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 37)
  22/09/2018

  วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 "ติว (อินเวส) เตอร์ Vol.3"

  ติว (อินเวส) เตอร์ Vol.3

 • (ที่นั่งคงเหลือ 17)
  22/09/2018

  วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 "เลือกหุ้นในแบบที่คุณเป็น โดย Finansia HERO (ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ HTS)"

  เลือกหุ้นในแบบที่คุณเป็น โดย Finansia HERO (ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ HTS)