อบรม/สัมมนา

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เสวนา "Genius Trading รวยจริงด้วยหุ้น Ep 02 : เทคนิคได้ กำไรเกิด"

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ 

 
“Genius Trading รวยจริงด้วยหุ้น Ep 02 : เทคนิคได้ กำไรเกิด” 
 
กำหนดการ
12.30 ลงทะเบียน
13.00 – 16.30 ประเด็นเสวนาเรื่อง Genius Trading : รวยจริงด้วยหุ้น กับ Finansia HERO เทคนิคได้ กำไรเกิด

พบกับคุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ เจ้าของเพจ “ม้าเฉียวดูหุ้น” และคุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และคุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส


ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: Genius Trading รวยจริงด้วยหุ้น Ep 02 : เทคนิคได้ กำไรเกิด
วิทยากร: คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ คุณนุสรา รุ่นเจริญ คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์
วัน: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา: 13.00 - 16.30
สถานที่: ห้องเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอือจื่อเหลียง
หมายเหตุ:
แผนที่: