อบรม/สัมมนา

เสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สแกนหุ้นเด็ด FSS iSmart

โดยคุณโอ๋ สุพินดา  ผู้อำนวยการ ฝ่าย E-biz Mkt


ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: หัวข้ออบรม สแกนหุ้นเด็ด FSS iSmart
วิทยากร: คุณโอ๋ สุพินดา ธุระเจน
วัน: วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
เวลา: 09:30 – 12:30 น.
สถานที่: ห้อง 1801 ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
หมายเหตุ: ผู้มาติดต่อกรุณาแลกบัตรที่จุดประชาสัมพันธ์ ที่ชั้น 3 ก่อนขึ้นมาอบรม/สัมมนา
แผนที่:
คำนำหน้า * ชื่อ * นามสกุล *
อีเมล* เบอร์โทรศัพท์* เลขที่บัตรประชาชน*
สถานะของคุณ* หมายเลขบัญชี
ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*
ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*
 

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *