อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 "อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา
  • สอนการใช้งาน Technical Chart เบื้องต้น
  • การใช้งาน Auto Pattern
  • การอ่านและวิเคราะห์ Pattern ต่าง ๆ เช่น Double Top / Bottom, Triangle, etc
  • รวมถึงการใช้งาน Candle Pattern Analysis
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ INTERMEDIATE
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาด้าน Technical และการวิเคราะห์ Pattern ต่าง ๆ

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO
วิทยากร: คุณบุษชาภร อินทรีย์ และคุณกฤษณ์ สำเริงราชย์
วัน: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน และควรผ่านอบรมหัวข้อ กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ Finansia HERO (PC) มาก่อน
แผนที่: