อบรม/สัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)” 

 

  • รายละเอียดการสัมมนา
    • เจาะลึกหน้าจอส่งคำสั่งซื้อขายทั้งหมด พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ทั้งคำสั่งแบบธรรมดาและคำสั่งแบบอัตโนมัติ (Auto Order) เพื่อความรวดเร็วในการส่งคำสั่ง และไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ โดยในคลาสนี้จะมี Workshop ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดลองส่งคำสั่งซื้อ/ขายด้วย
  • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ ADVANCE
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกการส่งคำสั่งพร้อมกับการนำไปใช้จริง เพื่อให้นักลงทุนหาหน้าจอเทรดที่เหมาะกับตัวเองที่สุด

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และคุณปิยเชฏฐ์ ใจบุญ
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน และควรผ่านการอบรมหัวข้อ มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (PC) และหาหุ้นเด่นง่ายๆ สไตล์ HERO (PC) มาก่อน
แผนที่: