อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 "การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO on Mobile"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO on Mobile” 

 

  • รายละเอียดการสัมมนา
    • สอนการนำเครื่องมือต่างๆใน Mobile ไปใช้ในชีวิตจริง
  • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ INTERMEDIATE
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการศึกษาการนำ Feature ต่างๆ บนมือถือไปใช้งานจริง พร้อมทั้งสอนการส่งคำสั่ง ทั้งเบื้องต้นและ Auto Order

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO on Mobile
วิทยากร: คุณเกรียงไกร ศวัสตนานนท์ และคุณปิยเชฏฐ์ ใจบุญ
วัน: วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน และควรผ่านการอบรมหัวข้อ มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (Mobile) มาก่อน
แผนที่: