อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา สอนวิธีการตั้งค่าการซื้อ/ขายแบบเจาะลึก และการนำไปประยุกต์ใช้
  • Order (Buy/Sell/Change)
  • Order Status
  • Quote Order
  • Overnight
  • Auto Order (Trailing Stop/Stop Order)
  • Overnight
  • Workshop ทดลองส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ ADVANCE
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรู้ลึกในรายละเอียดการส่งคำสั่งทั้งคำสั่งปกติและคำสั่งแบบอัตโนมัติ

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และคุณเสาวนีย์ จิระมงคลกุล
วัน: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน และควรผ่านการอบรมหัวข้อ มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (Mobile) และการประยุกต์การใช้งาน HERO on Mobile มาก่อน
แผนที่: