อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 "กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา
  • ปูพื้นฐานการใช้งานกราฟเทคนิค
  • การอ่านกราฟแท่งเทียน
  • สอนพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคด้วย Technical chart
  • การใช้งานเบื้องต้นผ่าน Finansia HERO
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ BEGINNER
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีความรู้ด้าน Technical มาก่อน แต่มีความสนใจศึกษา Technical เบื้องต้น, ต้องการหาแนวรับ-แนวต้าน และจังหวะเข้าซื้อ-ขายจากเครื่องมือทางเทคนิคด้วยตัวเอง

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO
วิทยากร: คุณบุษชาภร อินทรีย์ และคุณเสาวนีย์ จิระมงคลกุล
วัน: วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน
แผนที่: