อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 "หาความแม่นยำของ Indicator กับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

หาความแม่นยำของ Indicator กับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test” 

 

  • รายละเอียดการสัมมนา
    • เจาะลึกการหาค่า Indicators ที่เหมาะสมกับหุ้นที่เราสนใจโดยการทำ Back Test และหาค่าตัวแปร Indicators ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดจริง
  • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ ADVANCE
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการศึกษาการนำ Indicators ไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: หาความแม่นยำของ Indicator กับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และ คุณรัชกร นพเดชโภคากุล
วัน: วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน, มีความรู้เรื่องเครื่องมือ Technical ต่างๆ เป็นอย่างดี และควรผ่านการอบรมหัวข้อ กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ Finansia HERO (PC) และ อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติจาก HERO Chart (PC) มาก่อน
แผนที่: