อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 "มือใหม่เรียนรู้ เข้าใจอนุพันธ์"

 

 • รายละเอียดการสัมมนา
  • เพื่อรู้จัก Product ในตลาด TFEX เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
  • Long / Short อะไรคือ “สั้น/ยาว” ในตลาดอนุพันธ์
  • รู้จักตัวเอง ผ่านประเภทของนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์
  • ทำเป็น ใช้เป็น กับวิธีส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ด้วยตนเอง
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะสำหรับ
  • นักลงทุนมือใหม่ ที่อยากเริ่มรู้จักตราสารอนุพันธ์ Futures, Options ที่มีอยู่ในตลาด TFEX ไทย

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: มือใหม่เรียนรู้ เข้าใจอนุพันธ์
วิทยากร: คุณกิตติ บัวบึง ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
วัน: วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ:
แผนที่: